Creative Equity® Scan

De Creative Equity® Scan is ontwikkeld door de TU Eindhoven en TIAS School for Business and Society en is sinds 2018 beschikbaar. Ad van Berlo, hoogleraar TU Eindhoven en oprichter van het design buro van Berlo, zag dat er door de jaren heen veel onderzoek is gedaan naar deel aspecten van innovatie, maar er ontbrak een totaal beeld dat organisaties kan helpen hun innovatie ontwikkeling te richten.
Zo’n totaal beeld verschaft de Creative Equity Scan en het geeft richting doordat het onder
meer de volgende vragen beantwoordt:

– Waar zit het creatieve potentieel in mijn organisatie?
– Wat beperkt momenteel dit potentieel?
– Welke aspecten kunnen de innovatiekracht van mijn organisatie versterken?
– Hoe toekomstbestendig is mijn organisatie?

De Creative Equity Scan is schaalbaar voor iedere organisatie en kan op team niveau het creatieve potentieel duiden. Uitgebreid onderzoek heeft  aangetoond dat vier aspecten het innovatie potentieel bepalen:

1) het innovatieklimaat (-cultuur)
2) de beschikbare middelen
3) de aanwezigheid van innovatie- ‘champions’ (intrapreneurs) binnen het bedrijf
4) de wijze waarop de organisatie in een innovatieve omgeving is ingebed

Om deze aspecten te beïnvloeden geeft de Creative Equity Scan 18 deelaspecten waar de organisatie concreet op kan sturen. Niet alleen vanuit R&D en commercie, maar ook vanuit Finance, HR, logistiek en operations. En vanuit de input vanuit alle lagen van de organisatie en van externe stakeholders.