De AEM Cube®

Strategische diversiteit blijkt niet alleen in de natuur, maar ook in organisaties, een indicatie te zijn van effectief aanpassingsvermogen om uiteindelijk te kunnen overleven in een snel veranderende wereld (Peter P. Robertson MD, 1999).

Uit onderzoeken (Bowlby, Lorenz, Pribram) blijkt dat sommige mensen een aangeboren voorkeur hebben voor verkenning en vernieuwen en dat anderen weer meer voorkeur hebben voor structureren en optimaliseren. Voor het overleven in de huidige disruptieve wereld is het noodzakelijk dat je snel kan aanpassen en kan overleven als team door de juiste diversiteit aan karakteristieken van je teamleden (Harvard Business Review (Reynolds, A., Lewis, D., March 30, 2017: “Teams solve problems faster when they’re more cognitively diverse”).

De AEM Cube is uniek als team analyse en ontwikkeling instrument omdat het aanwezige persoonlijke karakteristieken (Exploratie versus Optimalisatie, Mens- versus Inhoud-gericht en Specialisatie versus Generalisatie) plaatst op een S-curve. De S-curve geeft de mogelijkheid om de groei/levensfase van een bedrijf te duiden. Hiermee is het niet zozeer een team-building instrument, maar een strategisch HR instrument om multidisciplinaire teams te helpen inrichten.

In deze multi-disciplinaire teams helpt de AEM Cube de zgn. ‘execution gap’ te bepalen, een mogelijke kloof in de executie kracht van een team. Onderstaand een voorbeeld hoe de AEM Cube de karakteristieken van de teamleden 3 dimensionaal en op de S-curve duidt.