Fuel Experience Game

Inleiding

De Experience Game is een organisatie workshop die een dag duurt en waarin het werken in een bedrijf of organisatie wordt nagespeeld. Het bijzondere aan deze game is dat de werkbeleving vanuit 4 verschillende posities – tegelijk – inzichtelijk wordt gemaakt. Deze vier posities zijn van de directie, van het middenmanagement, van de medewerkers en van klanten.
Omdat deze groepen allemaal een bepaalde macht hebben, geeft de workshop inzichten in de werkbelevingen èn de mate waarin men bewust is van de eigen invloed. Wat deze workshop uitdagend maakt is dat de deelnemers in een sterk hiërarchisch organisatiecultuur en onder (werk) druk worden geplaatst. De overtuigingen, initiatieven en professionele inzichten van het individu en van de groepen worden daarmee op de proef gesteld.

Doel van deze game

Deze Experience Game heeft allereerst tot doel om de deelnemers bewust te laten worden van de nog steeds voelbare effecten het management denken van 100 jaar geleden. Hoewel we ver voorbij de industriële revolutie zijn, is de werkbeleving nagenoeg in essentie niet veranderd. Hiërarchische controle en rigide afbakening van verantwoordelijkheden zijn essentieel voor het werken aan een lopende band. In de huidige tijd van disruptieve veranderingen is deze manier van samenwerken echter dodelijk voor de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie.

Daarnaast geeft deze game door haar organisatie brede inzichten de mogelijkheid om met elkaar nieuwe manieren van communiceren, samenwerken en aansturing te realiseren. De deelnemers ervaren in de game heel voorspelbare en herkenbare patronen in communicatie en gedrag per groep. Bijna de helft van deze workshop wordt gebruikt om nieuwe en effectievere communicatie- en gedragspatronen tussen de groepen te ontwikkelen.

Opzet

Er worden in deze game 4 werkdagen nagespeeld van een fictief bedrijf. De deelnemers worden willekeuring verdeeld in de vier groepen en gaan in deze rollen meteen met elkaar aan de slag.

Na iedere werkdag is er een individueel reflectie moment en na twee werkdagen een gezamenlijke reflectie. Omdat er al een organisatiecultuur is en de deelnemers krijgen direct te maken met de waarden en normen van het fictieve bedrijf.

De workshop krijgt een levensechte beleving doordat alle groepen vanuit hun eigen overtuigingen, werk- en levenservaring mogen reageren en handelen. De effecten hiervan worden inzichtelijk gemaakt vanuit de beleving van de vier groepen en vanuit de kaders van de game.

In de tweede helft van de workshop worden deze effecten vergeleken met de werkelijke dynamiek van de eigen organisatie. De facilitators begeleiden dit proces waardoor er inzichten ontstaan in overkoepelende dynamiek en de interactie tussen afdelingen van de eigen organisatie.

In deze opzet wordt vooral de eigen bewustwording en vergroting van de eigen handelingsmogelijkheden nagestreefd. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met de ontwikkeling van praktische interventies om gedragspatronen te doorbreken. Hierbij moet gedacht worden aan handzame gespreksvormen, aansturingsformats en gezamenlijke richtlijnen voor voorbeeldgedrag.